Thans is een reeds lang verwacht wetsvoorstel betreffende de executoriale verkoop van onroerende zaken via internet in behandeling bij de Tweede Kamer. Kunt u na implementatie van dit wetsvoorstel nu werkelijk onroerende zaken op een executieveiling via het internet kopen en verbetert het wetsvoorstel de positie van de geëxecuteerde? Vastgoed fiscaal en civiel – artikel internetveiling